Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.020
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 29–38
Referentni broj rada: KUI-20/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Modeliranje prirasta kulture Saccharomyces cerevisiae i simuliranje obrazaca rendgenskog spektra piritnog pepela

Y. Ermurat

Sažetak

Kvasac Saccharomyces cerevisiae inkubiran je u mediju koji je sadržavao piritni pepeo. Uzorci piritnog pepela analizirani su rendgenskom difrakcijskom analizom. Dio rendgenskog spektra koji se odnosio na spojeve koji su u sebi sadržavali atom sumpora simuliran je primjenom Gaussijana i Lorencijana te je uočeno da Gaussijan dobro opisuje eksperimentalne podatke. Za opisivanje prirasta kvasca primijenjeno je više matematičkih modela. Najniža relativna pogreška od 11,56 % dobivena je za von Bertalanffyjev model prirasta. Procjena eksponencijalnim modelom dala je niske vrijednosti postotne pogreške: Eulerova pogreška iznosila je 4,8, a Heunova 5,36 %.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Saccharomyces cerevisiae, piritni pepeo, modeliranje prirasta, analiza pogreške, XRD analiza