Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.013
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 57–66
Referentni broj rada: KUI-13/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kritička procjena tehnologija proizvodnje amonijaka i zelenog amonijaka

A. O. Gezerman

Sažetak

Emisije stakleničkih plinova do kojih dolazi tijekom industrijske proizvodnje sirovina znatno smanjuju kvalitetu zraka na globalnoj razini, što izravno utječe na kvalitetu života. S ciljem smanjenja emisija, države potiču razvijanje proizvodnih procesa koji su u skladu s propisima i zakonima. Industrijski proces koji trenutačno otpušta najveće količine ugljikova dioksida je sinteza amonijaka: čak 1,6 t ugljikova dioksida oslobađa se po toni proizvedenog amonijaka. S ciljem smanjenja emisije ugljika pri proizvodnji amonijaka, u ovom je radu napravljena procjenu procesa i tehnologije proizvodnje amonijaka te komentirana njihova održivost.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

zeleni amonijak, plavi amonijak, smeđi amonijak, vodik, emisija ugljika