Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.015
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 21–28
Referentni broj rada: KUI-15/2021
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Proizvodnja bioetanola iz otpadnih voda prerade maslina primjenom imobiliziranih stanica

K. Ayadi, M. Meziane, D. Rouam, M. N. Bouziane i K. El-Miloudi

Sažetak

U ovom radu analizirane su fizikalno-kemijske i mikrobiološke karakteristike otpadnih voda tradicionalnih postrojenja za preradu maslinova ulja u Ennakhla-Chlefu u sjevernom Alžiru. Uzorci otpadne vode imali su slabu kiselost od 0.65 % uz pH = 4,88 i električnu provodnost od 34 mS cm–1. Vrijednosti kemijske i biološke (BPK5) potrošnje kisika kretale su se do 183 odnosno 7 g l–1. Nadalje, uzorci su sadržavali 1,72 g l–1 ukupnih fenola. Preliminarna mikrobiološka analiza ukazala je na prisutnost raznih mikroorganizama, osobito bakterija mliječne kiseline i Enterococcus sp.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

otpadne vode prerade maslina, fizikalno-kemijski parametri, mikrobni sastav, fermentacija imobiliziranih stanica, bioetanol