Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2021.009
Objavljen: Kem. Ind. 71 (1-2) (2022) 49–56
Referentni broj rada: KUI-09/2021
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Aditivi u plastici – potencijalni štetni učinci na ekosustav

S. Čačko, E. Pančić, I. Zokić, M. Miloloža i D. Kučić Grgić

Sažetak

Onečišćenje, odnosno utjecaj plastike na okoliš, jedan je od globalnih problema današnjice, a poznat je još od davnina. Zbog svoje široke upotrebe plastiku možemo naći u gotovo svim sastavnicama okoliša, gdje može štetno utjecati na žive organizme. Plastika, unatoč svojoj praktičnosti, sadrži štetne kemikalije, aditive, poput poput di(2-etilheksil)ftalata (DEHP), mono(2-etilheksil)ftalata (MEHP), bisfenola A (BPA), polikloriranih bifenila (PCB) i drugih. U ovome radu dan je pregled istraživanja štetnog djelovanja aditiva na ekosustav temeljen na raznim testovima toksičnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

plastika, aditivi, testovi toksičnosti, ekosustav