Traženi broj
KUI 11 12 2021 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 70
Broj: 11-12
Godina:2021
Stranice: 627–795
Broj znanstvenih/stručnih radova: 10
Broj ostalih priloga: 26
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Obrada procjednih voda iz odlagališta otpada Aïn Defla (Alžir) procesom oksidacije i biosorpcije
B. Feraoun, A. E. Belhadj, K. Otmanine i M. Hammoudi
627–638
 
Doprinos modeliranju otpora prljanja u izmjenjivaču topline-kondenzatoru izravnom i inverznom umjetnom neuronskom mrežom
A. Benyekhlef, B. Mohammedi, S. Hanini, M. Boumahdi, A. Rezrazi i M. Laidi
639–650
 
Umjetna inteligencija i matematičko modeliranje kinetike sušenja prethodno obrađenih cjelovitih plodova marelice
A. Bousselma, D. Abdessemed, H. Tahraoui i A. Amrane
651–667
 
Primjena imobiliziranog TiO2 za uklanjanje Cu(II) iona
I. Jajčinović, A. Štrkalj i I. Brnardić
669–673
 
Optimizacija i predviđanje doze koagulanta za uklanjanje organskih mikrozagađivala na temelju podataka o zamućenju
H. Tahraoui, A. E. Belhadj, N. Moula, S. Bouranene i A. Amrane
675–691
 
Projekcija količine i energetskog potencijala miješanog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj
T. Domanovac, I. Sutlović, V. Filipan, D. Kučić Grgić, M. Šabić Runjavec i M. Vuković Domanovac
693–700
 
Validacija ICP-MS metode za određivanje metala u tragovima prema ICH Q3D smjernicama u fosamprenavir kalciju
I. Radić, M. Runje, M. Cvetnić, M. Halužan, M. L. Jeličić, M. Miloloža, D. Kučić Grgić, V. Prevarić, Š. Ukić i T. Bolanča
701–709

Stručni rad

 
Cjevovod za transport amonijaka u industrijskom mjerilu i analiza eksergije
A. O. Gezerman
711–716

Pregledni rad

 
Preliminarna studija održivosti biomase uljane palme kao sirovine: izvedba i izazovi tehnologije rasplinjavanja u Maleziji
M. S. M. Zaini i M. J. Jalil
717–728

Pregledni rad / Kemija u nastavi

 
Arsen i njegovi spojevi: otrovi, pigmenti, lijekovi
G. Pavlović
729–735
RUBRIKE

Riječ urednika

Š. Ukić i D. Kučić Grgić: Riječ urednika
III

Mišljenja i komentari

737
738

Osvježimo znanje

739–741

Tehnološke zabilješke

742–743

Zaštita okoliša

744–746

Skupovi i događaji

747
748
749–751

Aktualnosti iz znanosti i industrije

752–753

Osvrti

754–755
756–760
761–763

U spomen

764–765

Iz kalendara izdvajamo

766

Kalendar događanja

K1–K2

Pregled tehničke literature i dokumentacije

767–769

Mjerna i regulacijska tehnika

770–773

Sigurnost i zaštita na radu

I. Aurer Jezerčić: Siguran rad u skladištu
774–779

Sadržaj i autorski indeks

780–795