Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.081
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 669–673
Referentni broj rada: KUI-81/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena imobiliziranog TiO2 za uklanjanje Cu(II) iona

I. Jajčinović, A. Štrkalj i I. Brnardić

Sažetak

U ovoj studiji istraživana je adsorpcija Cu(II) iona na smjesi anatasa i rutila, dviju polimorfnih formi TiO2. Istražen je učinak vremena kontakta adsorbens/adsorbat i učinak početne koncentracije Cu(II) na adsorpciju. Rezultati su pokazali da ravnoteža nastupa već nakon jedne minute kontakta Cu(II) i TiO2 te da kapacitet adsorpcije raste s porastom početne koncentracije Cu(II) iona. Eksperimentalni podatci obrađeni su Langmuirovom i Freundlichovom izotermom. Dobiveni rezultati ukazuju da Freundlichov model bolje opisuje ispitivani adsorpcijski sustav te da je adsorpcija fizikalne prirode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

adsorpcija, Cu(II) ioni, TiO2, izoterme