Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.080
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 711–716
Referentni broj rada: KUI-80/2020
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Cjevovod za transport amonijaka u industrijskom mjerilu i analiza eksergije

A. O. Gezerman

Sažetak

Bezvodni amonijak je najčešće korištena sirovina u proizvodnji kemijskog gnojiva. U procesu proizvodnje gnojiva, tijekom transporta bezvodnog amonijaka, tlak i temperatura moraju se držati pod kontrolom. Transport i skladištenje bezvodnog amonijaka zahtijevaju otpornost na kriogene uvjete. Stoga je za transport amonijaka poželjno upotrebljavati materijale otporne na takve uvjete. U ovom je istraživanju analizirana kinetička energija transporta bezvodnog amonijaka pri kriogenim uvjetima (−33 °C) te raspravljena rješenja predložena s ciljem minimalizacije problema do kojih dolazi uslijed izloženosti kriogenim uvjetima, poput pucanja i korozije materijala upotrijebljenog za izradu sustava za transport i skladištenje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

amonijak, kriogeni uvjeti, višestupnjeviti kompresor, razdjelnik