Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.079
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 651–667
Referentni broj rada: KUI-79/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Umjetna inteligencija i matematičko modeliranje kinetike sušenja prethodno obrađenih cjelovitih plodova marelice

A. Bousselma, D. Abdessemed, H. Tahraoui i A. Amrane

Sažetak

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je praćenje i modeliranje kinetike sušenja cjelovitih plodova marelice prethodno obrađenih otopinama saharoze, natrijeva klorida i natrijeva bisulfita. Sušenje je provedeno u mikrovalnoj pećnici pri različitim snagama (200, 400 i 800 W). Za predviđanje vremena sušenja (DT) i omjera vlage (MR) primijenjena su dva modela umjetne inteligencije: umjetna neuronska mreža (ANN) i prilagodljivi sustav neizrazitog zaključivanja zasnovanog na neuronskoj mreži (ANFIS). S druge strane, za predviđanje MR-a upotrijebljeno je 20 postojećih poluempirijskih modela te jedan koji su autori izradili sami. Rezultati su, kod sve tri primijenjene obrade, pokazali redukciju vremena sušenja s povećanjem snage mikrovalne pećnice. Tretman otopinom natrijeva klorida pokazao se najpogodnijim. Koeficijenti korelacije ANN modela za vrijeme sušenja (0,9992) i omjer vlage (0,9997) bili su viši nego kod ANFIS modela (0,9941 i 0,9995). Za dvadeset primijenjenih polu-empirijskih modela, tri modela pokazala su se podudarnim s rezultatima ovog istraživanja (modificirani model Hendersona i Pabisa, model Hendersona i Pabisa te model dvaju pojmova). Uspoređujući tri spomenuta modela i model predložen u ovom radu, kao i predviđanje MR-a ANN-om, uočeno je da je model predložen u radu najprikladniji za opisivanje kinetike sušenja marelice tretirane otopinom natrijeva klorida. Takvi rezultati ukazuju da bi se predloženi model potencijalno mogao ubuduće primjenjivati za simulaciji kinetike sušenja voća i povrća.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

marelica, kinetika sušenja, mikrovalna pećnica, modeli, ANN, ANFIS