Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.075
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 627–638
Referentni broj rada: KUI-75/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada procjednih voda iz odlagališta otpada Aïn Defla (Alžir) procesom oksidacije i biosorpcije

B. Feraoun, A. E. Belhadj, K. Otmanine i M. Hammoudi

Sažetak

Tema ovog istraživanja je obrada procjednih voda odlagališta otpada Aïn Defla u Alžiru, koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju po okoliš. Ispitivano je uklanjanje organskih tvari (izraženo preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i biološke potrošnje kisika (BPK5)), suspendiranih čestica (SČ), mineralnih tvari (fosfati i amonijačni dušik) i teških metala (cink i željezo) iz procjednih voda kombiniranjem procesa oksidacije i biosorpcije. Rezultati analiza pokazali su da je procjedna voda imala pH 8,8 te je bila jako opterećena organskom tvari (zamućenje = 553 NTU, SČ = 820 mg l–1; KPK = 9669 mg O2 l–1, te BPK5 = 8875 mg O2 l–1), u solima (EC = 19,4 mS cm–1), amonijačnim dušikom (2027 mg l–1), fosfatima (22,9 mg l–1) i sulfatima (750 mg l–1). Također sadržavala je i značajne količine teških metala, osobito cinka (4,21 mg l–1) i željeza (47,5 mg l–1). Iz fizikalno-kemijskih parametara praćenih tijekom obrade vidljivo je, pri optimalnim uvjetima (45 °C, [H2O2] = 1,6 mol l–1), volumni udio φ(H2O2) = 5 % i [Fe3+] = 0,5 mmol l–1), smanjenje KPK vrijednosti od 99 %, BPK5 vrijednosti od 100 %, smanjenje fosfata, amonijaka, sulfata, cinka i željeza za 78 %,98 %, 96 %, 92 %, odnosno 98 %. Također, 95,6 % suspendiranih čestica uklonjeno je tijekom obrade procjedne vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

procjedne vode, odlagalište, proces oksidacije, biosorpcija