Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.076
Objavljen: Kem. Ind. 70 (11-12) (2021) 639–650
Referentni broj rada: KUI-76/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Doprinos modeliranju otpora prljanja u izmjenjivaču topline-kondenzatoru izravnom i inverznom umjetnom neuronskom mrežom

A. Benyekhlef, B. Mohammedi, S. Hanini, M. Boumahdi, A. Rezrazi i M. Laidi

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je predvidjeti otpor prljanja primjenom umjetnih neuronskih mreža (ANN). Baza podataka za ANN modeliranje preuzeta je iz dostupne literature i sadrži podatke vezane uz prljanje kondenzacijskih cijevi u sustavu hlađenja morskom vodom u nuklearnoj elektrani. Sedam parametara korišteno je kao ulaz u neuronske mreže: bezdimenzijska temperatura morske vode, bezdimenzijski unutarnji ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijski vanjski ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijska temperatura kondenzatora, bezdimenzijski tlak u kondenzatoru, bezdimenzijska izlazna snaga i bezdimenzijska ukupna toplinska efikasnost. Kao izlaz uzet je bezdimenzijski otpor prljanja. Točnost modela potvrđena je statističkom analizom podudarnosti predviđenih i eksperimentalno dobivenih podataka. Rezultati su pokazali izvrsno slaganje u slučaju neuronske mreže sa 7 ulaza, 7 neurona u skrivenom sloju i 1 izlazom, uz korijen srednje kvadratne pogreške (RMSE) od 3,6588 ∙ 10–7, srednju apsolutnu postotnu pogrešku (MAPE) od 0,1295 % te visoki koeficijent determinacije (R2 = 0,99996). Nakon provedene analize osjetljivosti (sve ulazne varijable imale su snažan utjecaj na procjenu otpora prljanja), s ciljem kontrole prljanja, uspostavljen je model inverzne umjetne neuronske mreže (ANNi); model je pokazao dobro slaganje za različite vrijednosti bezdimenzijske temperature morske vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

izmjenjivač topline-kondenzator, zagađivanje, modeliranje, umjetna neuronska mreža, grafičko korisničko sučelje, inverzna umjetna neuronska mreža