Traženi broj
KUI 3 4 2017 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 66
Broj: 3-4
Godina:2017
Stranice: 119–228
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 21
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana: I. Morfologija i toplinska svojstva
S. Lučić Blagojević, M. Zeljko i A. Pustak
119–128
 
Brzo odvajanje i određivanje flavonoida kapilarnom zonskom elektroforezom u uzorcima meda
J. Q. Tu, Z. Y. Zhang, C. X. Cui, M. Yang, Y. Li i Y. P. Zhang
129–134

Pregledni rad

 
Farmakoekologija – okolišna sudbina lijekova
V. Vrček
135–144

Nomenklaturni prikaz

 
Definicije naziva povezanih s pojedinačnim makromolekulama, makromolekulskim nakupinama, polimernim otopinama i amorfnim polimernim tvarima (I. dio)
M. Rogošić
145–156

Prethodno priopćenje

 
Utjecaj pepela rižinih ljuski na visokotemperaturna mehanička svojstva i mikrostrukturu betona
W. H. Wang, Y. F. Meng i D. Z. Wang
157–164

Stručni rad

 
Djelovanje aksijalnog tlaka na betonske stupove ovijene poprečnom armaturom i mikroarmirane vlaknima
L. Zeng, L. J. Li i F. Liu
165–172
 
Procjena rizika za zdravlje zbog teških metala u tlu na području rudarenja olova i cinka u provinciji Hunan (Kina)
S. H. Huang, Q. Li, Y. Yang, C. Y. Yuan, K. Ouyang i P. You
173–178

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Mineraloške zbirke u nastavi
A. Čobić i S. M. Pavlaković
179–188
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Kamikaze
189
190

Osvježimo znanje

191–192

Industrijsko-gospodarski pregled

193–194

Tehnološke zabilješke

195–196

Zaštita okoliša

197–198

Izvještaji sa skupova

199–200

Društvene vijesti

201–203

Aktualnosti iz industrije

204–210

Osvrti

211
212–214

U spomen

215
216–217

Iz kalendara izdvajamo

218

Kalendar događanja

K1–K13

Pregled tehničke literature i dokumentacije

219–221

Mjerna i regulacijska tehnika

222–224

Sigurnost i zaštita na radu

225–228