Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.054
Objavljen: Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) 157–164
Referentni broj rada: KUI-54/2016
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj pepela rižinih ljuski na visokotemperaturna mehanička svojstva i mikrostrukturu betona

W. H. Wang, Y. F. Meng i D. Z. Wang

Sažetak

Istražen je utjecaj pepela rižinih ljuski (RHA) na čvrstoću i toplinsku otpornost betona. Uz stalan udio veziva, različite količine cementa u betonu zamijenjene su pepelom rižinih ljuski i lebdećim pepelom (FA). Pri različitim temperaturama ispitana je tlačna čvrstoća i toplinska otpornost. Umješavanjem odgovarajuće količine RHA u beton može se povećati njegova tlačna čvrstoća. Pri 800 °C čvrstoća je veća 50 % od čvrstoće običnog betona.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pepeo rižinih ljuski, beton, tlačna čvrstoća, visoka temperatura