Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.044
Objavljen: Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) 119–128
Referentni broj rada: KUI-44/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj modifikacije višestjenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana: I. Morfologija i toplinska svojstva

S. Lučić Blagojević, M. Zeljko i A. Pustak

Sažetak

U ovom radu istraživan je učinak dodatka višestjenih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT) te MWCNT-a modificiranog skupinama COOH (MWCNT-COOH) u rasponu masenih udjela od 0 do 4 % na svojstva termoplastičnog poliuretana (PU). Uzorci nanokompozita pripravljani su postupkom polaganog sušenja iz smjese poliuretana i nanopunila u acetonu pri sobnoj temperaturi. Učinak dodatka nanopunila na sferolitnu morfologiju poliuretana te raspodijeljenost nanopunila u matrici PU analizirana je optičkom polarizacijskom mikroskopijom. Toplinska svojstva u neizotermnim i izotermnim uvjetima istraživana su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC). Optička polarizacijska mikroskopija pokazala je da dodatak oba punila razrušava krupnu sferolitnu morfologiju poliuretana. Utvrđeno je da je modificirani MWCNT-COOH bolje dispergiran u masi uzorka nego čisti MWCNT. Rezultati DSC-a pokazali su da u neizotermnim uvjetima do određenog udjela dodatak obje vrste MWCNT-a ubrzava kristalizaciju mekog segmenta poliuretana, pri čemu je ubrzanje kristalizacije izraženije u sustavima s punilom MWCNT. Vrijednosti entalpija kristalizacije pokazuju da punilo MWCNT, unatoč lošijoj raspodijeljenosti u masi uzorka, znatnije ometa kristalizaciju mekog segmenta PU-a nego MWCNT-COOH. U uvjetima izotermne kristalizacije punilo MWCNT također znatnije ubrzava kristalizaciju poliuretana nego MWCNT-COOH.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

poliuretan, ugljikove nanocjevčice, nanokompoziti, morfologija, kristalnost, toplinska svojstva