Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.052
Objavljen: Kem. Ind. 66 (3-4) (2017) 179–188
Referentni broj rada: KUI-52/2016
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Mineraloške zbirke u nastavi

A. Čobić i S. M. Pavlaković

Sažetak

Mineraloške zbirke mogu biti različitog tipa, a količina i raznovrsnost uzoraka ovisit će o mogućnostima samog kolekcionara, kao i o dostupnosti uzoraka. Samo prikupljanje uzoraka je trajan proces, za koji je potrebno predznanje o mineralima koji se sakupljaju, ponajprije o njihovim fizičkim svojstvima kao prvim obilježjima koja se opažaju na nekom uzorku. U tekstu je u kratkim crticama izneseno kako formirati reprezentativnu mineralošku zbirku, kako ju obraditi, čuvati te upotrijebiti u nastavi.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mineraloške zbirke, nastava, svojstva minerala