Traženi broj
KUI 1 2 2017 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 66
Broj: 1-2
Godina:2017
Stranice: 1–118
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 26
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj magnezijeva klorida na koroziju betona i čelične armature u betonu
F. Bikić, D. Brkić i M. Jovanović
1–8
 
Povećanje iskorištenja benzina katalizatorom za krekiranje u fluidiziranom sloju (FCC)
L. J. He, S. Q. Zheng i Y. L. Dai
9–15

Pregledni rad

 
3-Hidroksipiridin-4-oni (II. dio): Biološka primjena kao kelatora željeza
Ž. Car, V. Petrović Peroković i S. Tomić Pisarović
17–28
 
O heleninu od Srećka Bošnjakovića do Lavoslava Ružičke i najnovijih saznanja – ogledni primjer razvoja organske kemije u XX. stoljeću
V. Šunjić
29–46

Stručni rad

 
Proizvodnja biodizela heterogeno kataliziranom transesterifikacijom loja
B. Vafakish i M. Barari
47–52
 
Akumulacija i specijacija kadmija, cinka i olova u tlu na području rudarenja olova i cinka
S. H. Huang, Q. Li, Y. Yang, C. Y. Yuan, K. Ouyang, B. Wang i S. Wan
53–58
 
Simulacija jednostavne linearne regresije
S. Džalto i I. Gusić
59–68

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Od promjene temperature do reakcijske entalpije
T. Preočanin i J. Požar
69–76
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Herr Professor
77
78

Osvježimo znanje

79–80

Industrijsko-gospodarski pregled

81–82

Tehnološke zabilješke

83–84

Zaštita okoliša

85–86

Izvještaji sa skupova

87
88
89–90

Društvene vijesti

91
91

Aktualnosti iz industrije

92–98

Povijest hrvatske industrije

98–100

Prikazi knjiga

101–102

Osvrti

103–104
105

U spomen

106
107

Kalendar događanja

K1–K12

Pregled tehničke literature i dokumentacije

109–112

Mjerna i regulacijska tehnika

113–115

Sigurnost i zaštita na radu

116–118