Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.051
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 17–28
Referentni broj rada: KUI-51/2015
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

3-Hidroksipiridin-4-oni (II. dio): Biološka primjena kao kelatora željeza

Ž. Car, V. Petrović Peroković i S. Tomić Pisarović

Sažetak

Selektivnost prema keliranju trovalentnih kationa metala, u prvom redu Fe(III), osnova je brojnih bioloških učinaka derivata 3-hidroksipiridin-4-ona. Ti spojevi najviše potencijala pokazuju u liječenju oboljenja uslijed kojih dolazi do nakupljanja željeza u organizmu, kao što su razna krvna oboljenja poput talasemije i hemokromatoze te u liječenju neurodegenerativnih bolesti, primjerice Alzheimerove bolesti. Osim deferiprona, koji je već više od 30 godina u kliničkoj upotrebi kao kelator Fe(III), u ovom radu dan je pregled i ostalih najznačajnijih kelatora 3-hidroksipiridin-4-onske strukture s potencijalnom biološkom primjenom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

3-hidroksipiridin-4-oni, željezo(III), kelatoterapeutici, deferipron, talasemija, Alzheimerova bolest