Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.038
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 69–76
Referentni broj rada: KUI-38/2016
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Od promjene temperature do reakcijske entalpije

T. Preočanin i J. Požar

Sažetak

Objašnjena je razlika i povezanost unutrašnje energije i entalpije sustava te su dani razlozi zašto se prilikom opisa energijskih promjena tijekom kemijskih reakcija primjenjuje promjena entalpije, a ne promjena unutrašnje energije. Detaljno su analizirane energijske promjene u sustavu i promjene fizikalnih svojstava sustava do kojih dolazi uslijed kemijske reakcije. Objašnjen je način određivanja reakcijske entalpije iz rezultata kalorimetrijskog pokusa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

unutrašnja energija, entalpija, izmjena energije, toplina, kemijska reakcija, nastava kemije