Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.046
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 53–58
Referentni broj rada: KUI-46/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Akumulacija i specijacija kadmija, cinka i olova u tlu na području rudarenja olova i cinka

S. H. Huang, Q. Li, Y. Yang, C. Y. Yuan, K. Ouyang, B. Wang i S. Wan

Sažetak

Istražena je kontaminacija kadmijem, cinkom i olovom oko napuštenog područja rudarenja olova i cinka u kineskoj pokrajini Hunan. Proučena je akumulacija u tlu i reprezentativnim biljkama te kemijska specijacija teških metala. U usporedbi sa standardima GB15618-1995 zabilježena je značajna kontaminacija kadmijem, cinkom i olovom. Prema geokemijskom indeksu razina kontaminacije slijedi niz Pb > Cd > Zn. Modificirana sekvencijska ekstrakcija prema BCR-u pokazuje da se teški metali u tlu nalaze u obliku relativno nestabilnih oblika i da će nepovoljno utjecati na biljni svijet. Zagađenje je ispitano na uzorcima naranči iz istraživanog područja. Naranče su kontaminirane olovom, a sadržaj olova veći je od 3,4 do 6,3 puta od razine koju dopuštaju nacionalni standardi za sigurnost hrane. Akumulacija teških metala u lišću i granama pokazuje drugačije karakteristike.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

teški metali, kemijska specijacija, geoakumulacijski indeks, naranče, akumulacija