Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.011
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 1–8
Referentni broj rada: KUI-11/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj magnezijeva klorida na koroziju betona i čelične armature u betonu

F. Bikić, D. Brkić i M. Jovanović

Sažetak

U ovom radu istraživan je utjecaj magnezijeva klorida na koroziju betona i čelične armature u betonu. Za provedbu planiranih istraživanja pripremane su dvije serije cilindričnih uzoraka dimenzija 80 mm × 40 mm, uzorci cementne paste za ispitivanje korozije betona i uzorci cementnog morta s čeličnom armaturom u sredini za ispitivanje intenziteta korozije čelične armature u betonu. Uzorci su pripremljeni uz dva vodocementna omjera (omjer masa vode i cementa), v/c = 0,5 i v/c = 0,7. Nakon 24 h hidratacije uzorci su izvađeni iz kalupa i potapani u sljedeće otopine: 5 % MgCl2, 5 % NaCl, 1 % MgCl2 te destiliranu vodu. Djelovanju navedenih otopina uzorci su izloženi devet mjeseci. Nakon devet mjeseci uzorci cementne paste i cementnog morta analizirani su s ciljem istraživanja korozije betona i čelične armature u betonu. Primjenjujući rendgensku difrakcijsku analizu (XRD) i termičke analize (DTA-TG/DTG), dokazano je da s povećanjem koncentracije MgCl2, kao i s povećanjem vodocementnog omjera, dolazi do povećanja intenziteta korozije na uzorcima cementne paste. Metodama DTA/DTG dokazano je jako agresivno djelovanje Mg2+ iona na beton iz otopina MgCl2 viših koncentracija, 5 % MgCl2. Elektrokemijskom metodom potenciodinamičke polarizacije dokazano je da s povećanjem koncentracije MgCl2 i s povećanjem vodocementnog omjera dolazi do povećanja intenziteta korozije na čeličnoj armaturi u betonu, što je posljedica intenzivnije korozije betona na uzorcima njegovanim u otopinama MgCl2 veće koncentracije i većeg vodocementnog omjera.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

magnezijev klorid, cementna pasta, cementni mort, korozija betona, korozija čelične armature, XRD, DTA-TG/DTG, potenciodinamička polarizacija