Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.028
Objavljen: Kem. Ind. 66 (1-2) (2017) 9–15
Referentni broj rada: KUI-28/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Povećanje iskorištenja benzina katalizatorom za krekiranje u fluidiziranom sloju (FCC)

L. J. He, S. Q. Zheng i Y. L. Dai

Sažetak

Zeolit Y velikih pora sintetiziran je in situ upotrebom polivinilnog alkohola i sola silicijeva dioksida. Za krekiranje u fluidiziranom sloju (FCC) razvijen je katalizator promijenjena sastava. Zeolit Y u natrijskom obliku imao je relativnu kristalnost 52,9 % i visoki množinski omjer SiO2/Al2O3 5,7. Katalizator s elementima rijetkih zemalja, fosforom i stabiliziran izlaganjem pari, prema analizi FTIR-om, imao je više aktivnih mjesta srednje i jake kiselosti. S takvim preinačavanjem katalizatora više ugljikovodika ulazi u pore i povećava se proizvodnja benzina krekiranjem. Analiza adsorpcijom i desorpcijom dušika pokazuje da katalizator ima više mezo- i makropora što može olakšati prijenos materijala i ubrzati difuziju molekula produkata. Rezultati pokazuju da bi pripravljeni katalizator mogao smanjiti pretjerano krekiranje srednjeg destilata i povećati iskorištenje s obzirom na benzin. Iskorištenje benzina po masi povećalo se za 2,69 %, a iskorištenje koksa i suhog plina smanjilo za 0,91 i 0,19 %. Obujamski udjel olefina u benzinu smanjio se za 4,6 % dok su istraživački oktanski broj (RON) i motorni oktanski broj porasli za 0,6 i 0,5. Dobra selektivnost s obzirom na produkte i visoka iskorištenja benzina u katalizi s pripravljenim katalizatorom očito su povezana sa širokoporoznom strukturom i optimiranom distribucijom kiselosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

FCC, katalizator, benzin, modifikacija