Traženi broj
KUI 11 12 2016 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 65
Broj: 11-12
Godina:2016
Stranice: 571–684
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 30
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Priprema i mehanička svojstva mješavina MgAlON
Y. Guo
571–578
 
Priprava pulpe obradom pšenične slame ionskom tekućinom 1-etil-3-metilimidazolijevim bromidom
W. Song, Y. Deng i H. Zhu
579–685
 
Izdvajanje nafte naftnih škriljavaca hidrociklonima iz vode za ispiranje u cirkulaciji
Y. Huang, H. Wang, M. F. Bao, D. Xing, R. Zhang, D. Zhao, J. Li i X. Cui
587–594

Pregledni rad

 
3-Hidroksipiridin-4-oni (I. dio): Priprava i kelirajući učinak
Ž. Car, V. Petrović Peroković i S. Tomić Pisarović
595–604

Stručni rad

 
Priprava i karakterizacija kompozitnog fazno promjenljivog materijala s nanočesticama
J. Yu, Z. Yu, C. Tang, X. Chen, Q. Song i L. Kong
605–612
 
Stabilizirane zemljane opeke načinjene od sedimenta rijeke Huang He
J. Liu, R. Hai i L. Zhang
613–618
 
Učinkovitost sredstva za gašenje požara vrućim aerosolom u gašenju različito smještenog benzinskog plamena
W. Zheng, A. Liu, L. Zhang, Q. Li, X. Lin i R. Pan
619–624

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Je li periodni sustav elemenata doista periodičan?
N. Raos
625–628
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Dva predavanja
629
N. Raos: Zašto pišemo
630

Osvježimo znanje

K. Kovač: Definicija(e) pH
631–632

Imenje i nazivlje

633

Industrijsko-gospodarski pregled

634–636

Tehnološke zabilješke

636–637

Zaštita okoliša

638–641

Izvještaji sa skupova

642
643–644

Društvene vijesti

645
645

Aktualnosti iz industrije

646–648

Prikazi knjiga

649–650

Osvrti

651–652
652–653
654–655
656–657

U spomen

658
659
660

Iz kalendara izdvajamo

661

Kalendar događanja

K1–K6

Pregled tehničke literature i dokumentacije

662–664

Mjerna i regulacijska tehnika

665–666

Sigurnost i zaštita na radu

667–671

Sadržaj i autorski indeks

672–684

Oglasi