Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.029
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 625–628
Referentni broj rada: KUI-29/2015
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Je li periodni sustav elemenata doista periodičan?

N. Raos

Sažetak

Periodni sustav elemenata je po imenu i naravi periodičan, no njegova se periodičnost ne može jednostavno, matematički definirati. Uz osnovnu periodičnost po skupinama uočavaju se i druge vrste pravilnosti, poput dijagonalne sličnosti, sličnosti među skupinama (n) i (n + 10) te povezanosti elemenata “konjićevim skokom”. Složenost PSE-a odražava se i u njegovim mnogobrojnim i raznovrsnim grafičkim prikazima (“tablicama”) koji naglašavaju specifične odnose među elementima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, PSE, periodni sustav elemenata, elektronska konfiguracija