Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.015
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 605–612
Referentni broj rada: KUI-15/2016
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprava i karakterizacija kompozitnog fazno promjenljivog materijala s nanočesticama

J. Yu, Z. Yu, C. Tang, X. Chen, Q. Song i L. Kong

Sažetak

Toplinska kontrola fazno promjenljivim materijalima danas se široko primjenjuje u toplinskoj zaštiti letjelica zbog visoke gustoće energije, stalne temperaturne kontrole, fleksibilnog upravljanja i mnogih drugih prednosti. Nedostatak većine fazno promjenjivih materijala koji se sada upotrebljavaju je niska toplinska provodnost tijekom faznog prijelaza. U ovom su radu fazno promjenjivom materijalu dodane dodane nanočestice izvrsnih termičkih svojstava da bi se povećala toplinska provodnost, ali se u tom slučaju pojavljuju drugi problemi, npr. slijeganje u makroskopskom mjerilu, udruživanje u mikroskopskom... Te pojave također utječu na toplinsku provodnost. Stoga je u fazno promjenjivi materijal dodan disperzant, a smjesa je dispergirana ultrazvukom. Ovakvom je obradom maksimizirana toplinska provodnost kompozitnog fazno promjenljivog materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nanočestice, fazno promjenjivi materijali, disperzant, ultrazvučno dispergiranje, toplinska provodnost