Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.034
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 587–594
Referentni broj rada: KUI-34/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Izdvajanje nafte naftnih škriljavaca hidrociklonima iz vode za ispiranje u cirkulaciji

Y. Huang, H. Wang, M. F. Bao, D. Xing, R. Zhang, D. Zhao, J. Li i X. Cui

Sažetak

Konvencionalni postupak za dobivanje nafte iz naftnih škriljavaca u pogonu Fushun ima nizak iscrpak. Sustavu upotrebljava mnogo svježe vode te se troši mnogo energije, vode i onečišćuje okoliš. U radu se razvija zatvoreni sustav za dobivanje nafte iz naftnih škriljavaca s cirkuliranjem vode za ispiranje namijenjen retortnom postrojenju Fushun. U procesu su primijenjene skupine hidrociklona za smanjenje količine nafte u vodi za ispiranje istodobno povećavajući iskorištenje. Naftni mulj uklonjen je skupinom hidrociklona čvrsto/tekuće što osigurava miran rad uređaja i cijevi. Iscrpak nafte povećao se za 5,3 %, odnosno 230 tona mjesečno.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

naftni škriljavac, hidrociklon, proizvodnja nafte, pročišćivanje vode, uklanjanje mulja