Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2015.050
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 595–604
Referentni broj rada: KUI-50/2015
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

3-Hidroksipiridin-4-oni (I. dio): Priprava i kelirajući učinak

Ž. Car, V. Petrović Peroković i S. Tomić Pisarović

Sažetak

Od otkrića deferiprona 1982. godine, za sada jedinog 3-hidroksipiridin-4-onskog kelatora tvrdih metalnih iona koji je prošao klinička ispitivanja, ti su heterociklički derivati postali iznimno proučavana skupina spojeva. U radu su opisana dva najčešća načina priprave osnovne heterocikličke 3-hidroksipiridin-4-onske strukture, a to su Harrisova metoda i izravni postupak. Osim toga, dan je pregled važnijih fizikalno-kemijskih parametara potrebnih za preliminarnu evaluaciju kelirajućeg učinka dobivenih derivata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

3-hidroksipiridin-4-oni, izravna sinteza, Harrisova metoda, željezo(III), kelator, fizikalno-kemijska svojstva