Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.032
Objavljen: Kem. Ind. 65 (11-12) (2016) 579–685
Referentni broj rada: KUI-32/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Priprava pulpe obradom pšenične slame ionskom tekućinom 1-etil-3-metilimidazolijevim bromidom

W. Song, Y. Deng i H. Zhu

Sažetak

Prikazana je priprava pulpe obradom pšenične slame ionskom tekućinom 1-etil-3-metilimidazolijevim bromidom ([Emim]Br). Optimalni uvjeti za pripravu pulpe nađeni su analizom rezultata jednofaktorskih i ortogonalnih eksperimenata. Prosječno iskorištenje pulpe iznosi 44 %, a prosječni povrat ionske tekućine 93,5 %. Prema rendgenskoj difrakcijskoj analizi nema vidljivih razlika u kristalnoj strukturi celuloze, a snimci SEM-om pokazuju da u pulpi ima mnogo finih vlakana te da su velike udaljenosti među vlaknima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

priprava pulpe, iskorištenje pulpe, ionska tekućina, povrat, pšenična slama