Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 52
Broj: 7-8
Godina:2003
Stranice: 313–395, A793–A796
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 16
SADRŽAJ

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Polarografsko istraživanje kompleksa Hg (II)-krunasti eter u nevodenim otopinama
A. Cipurković, R. Kubiček, J. Budimir i S. Marić
313–318
 
Utjecaj molarnog udjela krunastog etera u smjesi s trioktilfosfin-oksidom na ekstrakciju Pb(II) iona
J. Budimir, H. Pašalić, R. Kubiček i S. Marić
319–325
 
Projekti INE u funkciji eko-efikasnosti
Z. Pavlinić, S. Švel-Cerovečki, S. Korunić-Košćina i B. Plavšić
335–346
 
Okolišni informacijski sustav poduzeća
V. Dugandžić
347–351
 
Balastne vode – Zakonski okviri i Projekt Družba Adria
N. Mikulić i N. Plešnik
353-358
 
Istraživanje mogućnosti upotrebe industrijskog otpada za konsolidaciju terena u zoni slijeganja grada Tuzle
S. Mičević i J. Sadadinović
359–365

Izvorni znanstveni rad

 
Usporedba klasičnih i novih ekoloških sredstava za obradu protiv gužvanja
S. Bischof Vukušić, D. Katović i I. Soljačić
327–333
RUBRIKE

Uvodnik

N. Koprivanac: Uvodnik
III

Mišljenja i komentari

367–370
370–371

Iz naših knjižnica

372–373

Industrijsko-gospodarski pregled

374–376

Tehnološke zabilješke

377

Zaštita okoliša

378–381

U spomen

382
383–384
384

Društvene vijesti

385
386
386–387

Kalendar događanja

388–391

Pregled tehničke literature i dokumentacije

392–395

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Diklorvos
A793–A796