Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.039
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 347–351
Referentni broj rada: KUI-39/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Okolišni informacijski sustav poduzeća

V. Dugandžić

Sažetak

U radu se daje prikaz okolišnog informacijskog sustava poduzeća kao podsustava sustava upravljanja okolišem. Temeljna funkcija sustava upravljanja okolišem poduzeća kontinuirano je poboljšavanje mjera zaštite okoliša, a težište sustava je na procjeni i ocjeni stanja okoliša. Da bi sustav upravljanja okolišem poduzeća navedene funkcije i zadaće mogao uspješno realizirati, nužne su pravodobne, sveobuhvatne i iscrpne informacije o stanju okoliša i informacije o utjecajima na okoliš. Navedene informacije osigurava okolišni informacijski sustav poduzeća te omogućuje njihovu sistemsku obradu i integraciju. Na taj način okolišni informacijski sustav poduzeća omogućuje učinkovitu ukupnu integralnu zaštitu okoliša poduzeća i osigurava uspješno djelovanje sustava upravljanja okolišem poduzeća.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

informacijski sustav, okoliš, poduzeće, upravljanje okolišem, zaštita okoliša