Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.004
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 335–346
Referentni broj rada: KUI-04/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Projekti INE u funkciji eko-efikasnosti

Z. Pavlinić, S. Švel-Cerovečki, S. Korunić-Košćina i B. Plavšić

Sažetak

U ovom se radu sažeto iznose raspoložive temeljne tehno-ekonomske, ekološke i druge činjenice od važnosti za projekte u INA-Industrija nafte d.d. (dalje u tekstu Ina) u funkciji održivog razvoja tvrtke odnosno društva u cjelini. Projekti se iznose po segmentima djelatnosti Ine: istraživanje i proizvodnja nafte i plina, rafinerijska prerada, proizvodnja maziva i maloprodaja. Od ukupnog broja analiziranih projekata (za razdoblje 2000.-2002. godine), 30 % je primarno u funkciji zaštite okoliša (ekološki projekti financirani iz zajma Europske banke za obnovu i razvoj, EBRD), dok se 16 % odnosi na započete aktivnosti investiranja u projekte "Čistije proizvodnje" kao preventivne strategije zaštite okoliša. Ostvarenje ovih projekata odrazit će se na povećanje eko-učinkovitosti poslovanja u segmentima proizvodnje i prerade. Premda su ostali projekti (54 %) vezani primarno za ekonomsku dobrobit tvrtke (povećanje iscrpaka energenata, kvalitetnijih proizvoda i usluga, uz smanjenje ukupnih troškova odnosno dostizanja europske razine/"benchmark" poslovanja), istodobno će se uz uvažavanje zahtjeva sigurnosti rada djelatnika u proizvodnji i korisnika proizvoda i usluga ostvariti i ekološka poboljšanja u okruženju navedenih aktivnosti. U radu se također navode i aktivnosti za ostvarenje drugih velikih projekata koji su odgovor na nove gospodarske, tehnološko-tehničke i tržišne promjene te ekološke zahtjeve.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

proizvodnja nafte i plina, prerada nafte i plina, proizvodnja maziva, benzinske postaje, zaštita okoliša, eko-efikasnost, čistija proizvodnja