Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.034
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 327–333
Referentni broj rada: KUI-34/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedba klasičnih i novih ekoloških sredstava za obradu protiv gužvanja

S. Bischof Vukušić, D. Katović i I. Soljačić

Sažetak

Uspoređena su klasična sredstva za obradu celuloznih materijala protiv gužvanja sa novim, ekološki povoljnim sredstvima koja ne sadrže formaldehid. Primijenjenim neformaldehidnim sredstvima dimetilglioksalureom (DMGU) i polikarboksilnim kiselinama (PCA), koji se međusobno potpuno razlikuju po mehanizmu reakcije, dobiveni su podjednako dobri učinci obrade protiv gužvanja kao i klasičnim sredstvima na bazi N-metilolnih spojeva. Primjenom kombinacije sredstava DMDHEU/DMGU postignuto je znatno smanjenje formaldehida uz istodobno ispunjenje ekonomskih zahtjeva. Poboljšanje mehaničkih svojstava djelomično je postignuto primjenom eterificirane DMDHEU, a u znatnijoj je mjeri postignuto primjenom neformaldehidnih sredstava. Na promjene nijanse obojenja prema našim ispitivanjima najmanji utjecaj imaju PCA, dok je utjecaj derivata DMDHEU i DMGU podjedanak kod svih primijenjenih reaktivnih bojila.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

obrada protiv gužvanja, slobodni formaldehid, DMDHEU, DMGU, PCA