Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.047
Objavljen: Kem. Ind. 52 (7-8) (2003) 359–365
Referentni broj rada: KUI-47/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Istraživanje mogućnosti upotrebe industrijskog otpada za konsolidaciju terena u zoni slijeganja grada Tuzle

S. Mičević i J. Sadadinović

Sažetak

Pri eksploataciji kuhinjske soli u tuzlanskom solnom ležištu dolazi do degradacije tla i slijeganja terena tijekom i nakon eksploatacije. Konsolidacija terena nakon eksploatacije dugotrajan je proces s posljedicama koje ugrožavaju najužu jezgru grada. Postoji ideja da se iskoristi industrijski otpad iz TE "Tuzla" za zapunjavanje praznih prostora zaostalih nakon izluživanja soli mokrim postupkom radi ubrzanja procesa konsolidacije terena nakon eksploatacije slane vode. U radu su prikazani rezultati ispitivanja kemijskih procesa koji se događaju pri miješanju industrijskog otpada iz TE "Tuzla" i slanice iz solnog ležišta "Trnovac". Dobiveni rezultati istraživanja potvdili su da je način odlaganja industrijskog otpada, šljake i elektrofiltarskog pepela iz TE "Tuzla" u dijelove solnog ležišta zaostale nakon mokre eksploatacije izvodljiv sa stanovišta uzajamnih djelovanja slanice i materijala za zasip. Analizom kemizma, koji se odvijao između ispitivanih slanica i materijala za zasipanje u slanicama, u razdoblju nakon 7, 15, 32 i 60 dana, uočavaju se intenzivne promjene koncentracija kationa i aniona u prvih petnaest dana nakon miješanja dviju faza. Nakon dvadesetak dana kemizam ima tendenciju smirivanja. Analizom promjena kemijskog sastava materijala za zasipanje, tijekom ekspozicije u slanici, utvrđeno je da u odnosu na početno stanje dolazi do opadanja sadržaja svih ispitivanih parametara u zasićenim slanicama. Najveće promjene utvrđene su u sadržaju CaO na svim uzorcima, što znači da se materijal za zapunjavanje djelomice otapa u slanici. U slabije slanim solnim otopinama nisu utvrđene znatne promjene ispitivanih parametara u odnosu na početno stanje, osim promjena sadržaja CaO.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

slana voda, kemizam slanica, industrijski otpad, elektrofiltarski pepeo i šljaka, otapanje u slanoj vodi