Traženi broj
KUI11 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 11
Godina:2007
Stranice: 537–626, A981–A984
Broj znanstvenih/stručnih radova: 9
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj glutaraldehida na svojstva želatinskih filmova
A. Talebian, S. S. Kordestani, A. Rashidi, F. Dadashian i M. Montazer
537–541
 
Usporedba kemijskih i fizikalno-kemijskih metoda obezbojavanja otpadnih voda
Đ. Parac-Osterman, V. Ðurašević i A. Sutlović
543–549
 
Kogeneracija i povrat topline u industrijskom postupku
R. Budin+, A. Mihelić-Bogdanić i E. Vujasinović
551–555
 
Metode za preliminarna određivanja anionskih, kationskih i neionskih surfaktanata
I. Rezić, T. Pušić i L. Bokić
557–560
 
Karakterizacija polimernih nanofiltracijskih membrana
I. Petrinić, T. Pušić, I. Mijatović, B. Simončič i S. Šostar Turk
561–567
 
Pranje domaće vune u Hrvatskoj i utjecaj na okoliš
E. Vujasinović, A. Anić Vučinić i D. Ljubas
569–574
 
Obrada otpadnih voda nakon poboljšanih pranja sirove vune
D. Došen-Šver, E. Pernar i I. Bujević
575–581

Prethodno priopćenje

 
Krefelderski test – novi eksperimentalni postupak za proučavanje toksičnosti kemikalija
H. J. Buschmann i E. Schollmeyer
583–586

Pregledni rad

 
Analitičke metode za određivanje teških metala u tekstilnoj industriji
M. Zeiner, I. Rezić i I. Steffan
587–595
RUBRIKE

Uvodnik

III

Mišljenja i komentari

N. Raos: Japajakanje
597

Iz naših knjižnica

Z. Biloglav, M. Kljaković Gašpić, J. Petrak i I. Rudan: Novac ili slava: dileme malih znanstvenih časopisa
598–601

Industrijsko-gospodarski pregled

602–604

Tehnološke zabilješke

605–606

Zaštita okoliša

606–608

Prikazi knjiga

609–610

Osvrti

610–611

U spomen

612–613

Kalendar događanja

614–619

Pregled tehničke literature i dokumentacije

621–626

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Morfolin
A981–A984