Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.014
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 569–574
Referentni broj rada: KUI-14/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Pranje domaće vune u Hrvatskoj i utjecaj na okoliš

E. Vujasinović, A. Anić Vučinić i D. Ljubas

Sažetak

Vuna i otpadne vode od pranja vune mogu biti korisna tehnološka sirovina ili su pak ekološki problem. Ukoliko se vuna nekontrolirano pere, kao što je to najčešće slučaj u Hrvatskoj, ispuštene otpadne vode mogu ugroziti prirodnu ekološku stabilnost postojećih vodenih sustava. S obzirom da je u posljednje vrijeme povećano zanimanje za preradu domaće vune, a time i opasnost od onečišćenja voda zbog nestručnog pranja vune i nekontroliranog ispuštanja otpadne vode od pranja vune u prirodne vodotokove svrha ovog rada bila je odrediti potencijalno moguće ekološko opterećenje vodenih sustava Hrvatske uzrokovano pranjem domaće vune. Rezultati istraživanja pokazuju da nekontrolirano odlaganje vune i/ili otpadne vode od pranja domaće vune u Hrvatskoj predstavlja značajnu opasnost za okoliš, koja je ekvivalentna onečišćenju koje nastaje normalnim funkcioniranjem grada s 1700 do 2000 stanovnika.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ekološko opterećenje , zaštita okoliša, pranje vune, otpadna voda, obrada otpadne vode