Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.009
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 551–555
Referentni broj rada: KUI-09/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kogeneracija i povrat topline u industrijskom postupku

R. Budin, A. Mihelić-Bogdanić i E. Vujasinović

Sažetak

Predložene su mogućnosti uštede energije u industrijskoj proizvodnji poliestera kao energetski intenzivnom procesu. Iz procesnih podataka proizlazi značajna potrošnja električne i toplinske energije u procesnim operacijama. Istodobno, poboljšanje gospodarenja energijom moguće je ostvariti primjenom kogeneracije, tj. zajedničke proizvodnje toplinske i električne energije kao zamjene za uobičajenu odvojenu proizvodnju istih. Nadalje, plinovi izgaranja sa zadovoljavajućom temperaturnom razinom mogu se upotrebljavati radi predgrijavanja zraka za izgaranje. U skladu s procesnim podacima provedeni su proračuni i usporedba potrošnje energije za konvencionalni i kogeneracijski sustav kao i povrat topline dimnih plinova. Komparacija odvojene proizvodnje toplinske i električne energije s učinkovitošću od 55,6 % i kogeneracije s 85 % ukazuje na porast apsolutnog iskorištenja od 29,4 %. Primjenom predgrijača radi povišenja temperature zraka za izgaranje ušteda goriva je 5,6 %. Time se istodobno smanjuje toplinsko opterećenje okoliša što rezultira iz sniženja izlazne temperature dimnih plinova od oko 127 °C. Zaključno, kogeneracija i povrat topline dimnih plinova osim sniženja specifične potrošnje energije rezultira ekološkim i gospodarstvenim prednostima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

potrošnja energije, kogeneracija, dimni plinovi, ušteda goriva