Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.008
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 543–549
Referentni broj rada: KUI-08/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Usporedba kemijskih i fizikalno-kemijskih metoda obezbojavanja otpadnih voda

Đ. Parac-Osterman, V. Ðurašević i A. Sutlović

Sažetak

Današnje kemijske i fizikalno-kemijske metode obezbojavanja otpadnih voda ne zadovoljavaju u potpunosti zahtjeve vezane uz stupanj obezbojavanja. U ovom radu obezbojavanje se provodilo pomoću Fentonove kemijske metode (FeSO4 · 7 H2O + H2O2 + H2SO4) i modificirane Fentonove kemijske metode (FeCl3 · 6 H2O+H2O2+ HCOOH), te pomoću fizikalno-kemijske metode upotrebom koagulanata/flokulanata (polielektrolita-POEL), koja kombinira anionski koagulant (modificirani poliakrilamid) i kationski flokulant (produkt dušikovih spojeva) uz adsorpciju na aktivnom ugljenu. Prihvatljivost opisanih metoda ispitivana je za reaktivna i kisela bojila, s obzirom na njihovu raširenu primjenu u tekstilnoj industriji. Također, provedena su ispitivanja na bojilima različitih kromogena (antrakinon, ftalocijanin, azo i ksanten) s ciljem određivanja važnosti prostorne strukture molekule. Oksidativno djelovanje Fentonovog i modificiranog Fentonovog postupka dovodi do razgradnje obojenog kromogena i visokog stupnja obezbojavanja. Međutim, ustanovljena je nemogućnost dodavanja POEL u stehiometrijskom odnosu (također prisutno kod modificiranog Fentonovog postupka), odnosno dodavanje koagulanata u suvišku kako bi se postigao viši stupanj obezbojavanja, što u konačnici dovodi do opterećenja voda POEL-ima. Kvaliteta vode na ulazu i izlazu kontrolirana je pomoću spektrofotometrijskih mjerenja i uobičajenih bioloških parametara. U prilog tome, dio ispitivanja bio je vezan za industrijske otpadne vode bojadisaone, u kojoj se pamučni materijal bojadisao bojilom C. I. Reactive Blue 19 i to tehnološkim postupkom koji zahtijeva uporabu velike količine elektrolita. Također, ispitivanje industrijskih otpadnih voda označeno je ključnim korakom izbjegavanja niza krivih pretpostavki i zaključaka, koji bi mogli nastati u slučaju laboratorijskog simuliranja procesa bojadisanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

obezbojavanje, reaktivna bojila, koagulacija/flokulacija, polielektroliti, kvaliteta vode