Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.016
Objavljen: Kem. Ind. 56 (11) (2007) 575–581
Referentni broj rada: KUI-16/2007
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Obrada otpadnih voda nakon poboljšanih pranja sirove vune

D. Došen-Šver, E. Pernar i I. Bujević

Sažetak

U tekstilnoj industriji troše se velike količine vode za mokre obrade tekstila. Stoga nastaju i velike količine otpadnih voda, koje sadrže različite anorganske i organske tvari ovisno o uporabljenim materijalima i procesima. Sirova vuna je onečišćena vunenim voskom, znojem, komadićima kože, pijeskom, vegetabilnim tvarima, urinom i različitim mikroorganizmima. Najčešće se primijenjuju metode pranja i čišćenja vune: pranje u znoju, u sapunima ili tenzidima u alkalnoj sredini, ekstrakcija u organskim otapalima i zamrzavanje. Također su poznate različite metode pročišćavanja otpadnih voda poslije pranja vune: taloženje/flokulacija, biološka obrada, adsorpcija i katalitička oksidacija. U ovom radu je ispitivana obrada otpadnih voda nakon poboljšanih pranja sirove vune s enzimima i EDTA. Za uklanjanje onečišćenja otpadnih voda upotrijebljena je izotermna adsorpcija na zeolitu A, aktivnom ugljenu, prirodnom i H+ tipu bentonita. Rezultati su određivani upotrebom različitih fizikalno-kemijskih metoda ispitivanja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pranje vune, otpadna voda, kompleksni agensi, enzimi i EDTA