Traženi broj
KUI 9 10 2020 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 69
Broj: 9-10
Godina:2020
Stranice: 457–594
Broj znanstvenih/stručnih radova: 10
Broj ostalih priloga: 18
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Interkristalna korozija Cu-Al-Ni legure u 0.5 mol dm−3 H2SO4 otopini
L. Vrsalović, S. Gudić, L. Terzić, I. Ivanić, S. Kožuh, M. Gojić i E. E. Oguzie
457–464
 
Konkurentno uklanjanje teških metala iz binarne otopine
A. Bašić, M. N. Mužek, L. Kukoč-Modun i S. Svilović
465–471
 
Ultrazvučno potpomognuta kristalizacija magnezijeva hidroksida iz morske vode
J. Jakić, M. Labor, D. Jozić, V. Martinac i I. Horvat
473–479
 
Istraživanje utjecaja inhibitora na koroziju ugljičnog čelika u vodi s biocidom
I. Smoljko, L. Vrsalović, S. Gudić i K. Đaković
481–491
 
Utjecaj istraživača na rezultate kinetičke analize toplinske razgradnje polimera
M. Erceg, M. Jakić i I. Krešić
493–502
 
Utjecaj natrijeva alginata na svojstva poli(etilen-oksida) kao matrice za pripravu čvrstih polimernih elektrolita
S. Perinović Jozić, A. Sesar, Z. Grubač i B. Andričić
503–514

Pregledni rad

 
Primjena mikroekstrakcije vršnih para na čvrstoj fazi kao preparativni pristup za plinsku kromatografiju sa spektrometrijom masa
I. Jerković, Z. Marijanović, A. Radonić, M. Zekić i M. Kranjac
515–520
 
BioProspecting Jadranskog mora: Pregled dosadašnjih istraživanja isparljivih organskih spojeva
M. Kranjac, M. Zekić, A. Radonić, Z. Marijanović, S. Jokić i I. Jerković
521–529
 
Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za opću i anorgansku kemiju u razdoblju 2010. – 2020.
I. Škugor Rončević, N. Vladislavić, Z. Grubač, S. Brinić i M. Buzuk
531–539
 
Doprinos istraživanju glukozinolata (2005. – 2020.): Strukturna raznolikost, razgradnja i biološki potencijal
I. Blažević
541–555
RUBRIKE

Uvodnik

I. Jerković: Uvodna riječ
III

Esej

V–VIII

Mišljenja i komentari

N. Raos: Pouka Bejruta
557
N. Raos: Što je kemija?
558
559–560

Osvježimo znanje

561–562

Tehnološke zabilješke

563–564

Zaštita okoliša

565–566

Aktualnosti iz znanosti i industrije

567–571

Povijest hrvatske industrije

572–574

Osvrti

575–577
578–579
580–582

Pregled tehničke literature i dokumentacije

583–585

Mjerna i regulacijska tehnika

586–589

Sigurnost i zaštita na radu

590–594

Oglasi