Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.040
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 473–479
Referentni broj rada: KUI-40/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ultrazvučno potpomognuta kristalizacija magnezijeva hidroksida iz morske vode

J. Jakić, M. Labor, D. Jozić, V. Martinac i I. Horvat

Sažetak

Magnezijev hidroksid visoke čistoće sintetiziran je iz morske vode uz dodatak dolomitnog vapna. Ultrazvukom visokog intenziteta potpomognuta kristalizacija magnezijeva hidroksida tijekom precipitacije odvijala se u svrhu dobivanja što finijih čestica Mg(OH)2 i sprječavanja njihove aglomeracije. Ispitivanja su provedena na uzorcima magnezijeva hidroksida u obliku mulja i voluminoznog praha. Sastav, morfologija i svojstva dobivenog produkta analizirani su kemijskom, XRD, FTIR i SEM/EDS analizom. Raspodjela veličine čestica određena je metodom raspršenja laserskog svjetla. Rezultati ukazuju na to da je srednja veličina čestica magnezijeva hidroksida u obliku mulja 5,75 µm, dok je u voluminoznom prahu 7,58 µm. Morfologija voluminoznog praha magnezijeva hidroksida je u obliku aglomeriranih nitastih (duljine do 300 nm) i ljuspičastih struktura.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ultrazvuk, magnezijev hidroksid, morska voda, precipitacija, veličina čestica, mikrostruktura