Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.043
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 481–491
Referentni broj rada: KUI-43/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Istraživanje utjecaja inhibitora na koroziju ugljičnog čelika u vodi s biocidom

I. Smoljko, L. Vrsalović, S. Gudić i K. Đaković

Sažetak

U ovom radu istražen je utjecaj komercijalnog inhibitora (Chemtec FI30) na proces korozije ugljičnog čelika P235 u različitim vodenim otopinama; demineraliziranoj i/ili vodovodnoj vodi uz dodatak komercijalnog biocida (Chemtec BI01). Istraživanja su provedena gravimetrijskom metodom i elektrokemijskim metodama, dok je površina ispitivanog materijala analizirana pomoću optičkog mikroskopa. Analize pokazuju da inhibitor smanjuje brzinu korozije ugljičnog čelika u ispitivanim otopinama, ima visoku djelotvornost te da se može svrstati u anodne inhibitore. Također, uočeno je da inhibitor smanjuje opću i jamičastu koroziju ugljičnog čelika u korozivnim vodenim otopinama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ugljični čelik, korozija, inhibitor, biocid, gravimetrijska i elektrokemijske metode