Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.022
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 457–464
Referentni broj rada: KUI-22/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Interkristalna korozija Cu-Al-Ni legure u 0.5 mol dm−3 H2SO4 otopini

L. Vrsalović, S. Gudić, L. Terzić, I. Ivanić, S. Kožuh, M. Gojić i E. E. Oguzie

Sažetak

Korozijsko ponašanje Cu-Al-Ni legure u 0,5 mol dm–3 H2SO4 otopini ispitivano je elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, mjerenje metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije, linearne i potenciodinamičke polarizacije. Mjerenja su provedena u 0,5 mol dm–3 H2SO4 pri temperaturama od 20 i 40 °C. Nakon polarizacijskih mjerenja korodirane površine elektroda ultrazvučno su očišćene u deioniziranoj vodi i ispitane svjetlosnim i pretražnim elektronskim mikroskopom, dok je elementarni sastav na pojedinim točkama na površini određen EDS analizom. Rezultati ispitivanja pokazali su da dolazi do interkristalne korozije na površini Cu-Al-Ni legure, čiji intenzitet raste s povećanjem temperature elektrolita.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

legura s prisjetljivosti oblika, Cu-Al-Ni legura, korozija, polarizacija, SEM/EDS