Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.038
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 465–471
Referentni broj rada: KUI-38/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Konkurentno uklanjanje teških metala iz binarne otopine

A. Bašić, M. N. Mužek, L. Kukoč-Modun i S. Svilović

Sažetak

Ispitano je uklanjanje iona bakra i kobalta iz binarnih otopina metala ionskom izmjenom na zeolitu NaX. Eksperimenti su provedeni u staklenom kotlastom reaktoru bez razbijala virova. Kao miješalo upotrijebljena je Rushtonova turbina. Ovisnost kinetike izmjene iona i izmijenjene količine iona metala ispitana je pri različitim početnim koncentracijama iona metala u smjesama. Prema dobivenim rezultatima, učinkovitost uklanjanja iona metala iz otopina ovisi o početnim koncentracijama metala u binarnim otopinama. Kinetički podatci dobiveni eksperimentom analizirani su Ritchievim i Weber-Morrisovim modelom. Prema vrijednostima AARD-a, ukupna brzina procesa u ovoj studiji kontrolirana je reakcijom.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

bakar, kobalt, binarna smjesa, kinetički modeli