Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2020.044
Objavljen: Kem. Ind. 69 (9-10) (2020) 493–502
Referentni broj rada: KUI-44/2020
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj istraživača na rezultate kinetičke analize toplinske razgradnje polimera

M. Erceg, M. Jakić i I. Krešić

Sažetak

U ovom radu ispitivan je utjecaj istraživača na rezultate kinetičke analize neizotermne toplinske razgradnje četiri polimera. Analizirani polimeri imaju različite stupnjeve složenosti razgradnog procesa. Kinetičku analizu provelo je troje istraživača, jedan znanstveni savjetnik, jedan znanstveni suradnik te jedan doktorand, a svi su se koristili istim eksperimentalnim termogravimetrijskim podatcima te istim kinetičkim programom (Netzsch Thermokinetics Professional). Rezultati nedvojbeno pokazuju da istraživači imaju značajan utjecaj na rezultate kinetičke analize, budući da su procese neizotermne toplinske razgradnje svih uzoraka opisali različitim kinetičkim shemama i time različitim kinetičkim parametrima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinetička analiza, neizotermna termogravimetrija, utjecaj istraživača