Traženi broj
KUI 1 2 2018 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 67
Broj: 1-2
Godina:2018
Stranice: 1–108
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 23
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj vrste i udjela diizocijanata na toplinska i mehanička svojstva mješavina poliuretana i polikarbonata
E. Govorčin Bajsić i A. Peršić
1–10
 
Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i mehanička svojstva legure Cu-Al-Mn s prisjetljivosti oblika
S. Kožuh, M. Gojić, I. Ivanić, T. Holjevac Grgurić, B. Kosec i I. Anžel
11–17
 
Mezoporozni katalizator PtSnO2/C s povećanom katalitičkom aktivnošću za elektrooksidaciju etanola
S. Y. Chen, L. Shi i L. Wang
19–27
 
Ubrzano toplinsko starenje nitril-butadienskog kaučuka s dodanim grafenom
F. Z. Li, M. R. Gao i B. Guo
29–37

Pregledni rad

 
Reakcije oksazola i njihovih derivata u pobuđenom stanju. I. dio: Fototranspozicije u prstenu
I. Šagud i M. Šindler-Kulyk
39–48

Stručni rad / Zaštita okoliša

 
Emisije iz sustava sakupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu: Mješoviti otpad
A. Grbeš, I. Ljubić i Ž. Veinović
49–66

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Etimološki pristup učenju kemije
N. Raos
67–71