Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.025
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 11–17
Referentni broj rada: KUI-25/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i mehanička svojstva legure Cu-Al-Mn s prisjetljivosti oblika

S. Kožuh, M. Gojić, I. Ivanić, T. Holjevac Grgurić, B. Kosec i I. Anžel

Sažetak

Šipke promjera 8 mm proizvedene su iz legure Cu-Al-Mn s prisjetljivosti oblika tehnikom kontinuiranog lijevanja. Uzorci su karakterizirani pomoću optičke mikroskopije i pretražne elektronske mikroskopije uz analizu EDX. Kontinuirano lijevana legura je pokazala mjestimičnu prisutnost martenzitne faze, dok je nakon kaljenja nastala potpuno martenzitna mikrostruktura. Kaljenje uzoraka utjecalo je na mehanička svojstva i na promjenu morfologije prijeloma. Nakon starenja pri 200 °C i 300 °C porasla je vlačna čvrstoća a izduženje se drastično smanjilo. Morfologija prijelomne površine se mijenjala od duktilne do mješavine interkristalne i duktilne.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

legure s prisjetljivosti oblika (SMAs), mehanička svojstva, mikrostruktura, pretražna elektronska mikroskopija (SEM), kaljenje, starenje