Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.042
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 29–37
Referentni broj rada: KUI-42/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ubrzano toplinsko starenje nitril-butadienskog kaučuka s dodanim grafenom

F. Z. Li, M. R. Gao i B. Guo

Sažetak

U ovom radu istraživano je toplinsko starenje nitril-butadienskog kaučuka (NBR) uz različite udjele grafena (GE). Kompoziti NBR i NBR-GE bili su izloženi ubrzanom toplinskom starenju koje je proizvodila zračna cirkulacijska pećnica tijekom sedam dana. Ispitivana su mehanička svojstva, kemijske promjene i toplinska stabilnost uzoraka starenja i čistih uzoraka. Rezultati su pokazali veliko i nehomogeno površinsko oštećenje NBR-a. Stupanj starenja bio je najozbiljniji na rubnom dijelu praznina, dok su se kompoziti NBR-GE prije i poslije starenja neznatno promijenili. S povećanjem koncentracije GE, vlačna čvrstoća se uvećala do maksimalne vrijednosti i smanjila s daljnjim povećanjem koncentracije GE. Ugrađena GE mreža ograničila je kretanje lanaca u smjeru rastezanja i odigrala ulogu u svojstvima kompozita i slojevima GE (sadržavali su funkcionalne skupine −OH, −C=O i C=C) nakon starenja. Ta pojava može ukazivati na veću međupovršinsku adheziju GE i NBR. Dodatno, rezultati dobiveni termogravimetrijskom analizom (TGA) pokazuju da se termička stabilnost NBR-a znatno promijenila s ubrzanim uvjetima toplinskog starenja, ali uz dodatak određene količine GE u NBR, može se poboljšati toplinska stabilnost NBR-a. Kompoziti NBR-GE pokazali su dobra sveobuhvatna svojstva s masenim udjelom GE od 10 %. Prije i nakon toplinskog starenja, mehanizam kvara kompozita NBR-GE pokazao je intergranularne i duktilne prijelome.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

NBR, grafen, toplinsko starenje