Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.008
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 39–48
Referentni broj rada: KUI-08/2017
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Reakcije oksazola i njihovih derivata u pobuđenom stanju. I. dio: Fototranspozicije u prstenu

I. Šagud i M. Šindler-Kulyk

Sažetak

Heterociklički spojevi važan su dio organske kemije. Oksazol je peteročlani heterociklički spoj s dušikom i kisikom u prstenu te je dio struktura koje se izučavaju i primjenjuju u medicinskoj kemiji, kemiji farmaceutika kao i u kemiji materijala. Oksazolski prsten u pobuđenom stanju reagira pregrađivanjima prstena, za što je predloženo više reakcijskih mehanizama. U ovom dijelu pregleda detaljno je pokrivena literatura koja se odnosi na fotoizomerizacije (fototranspozicije) u prstenu izoksazola, oksazola i benzizoksazola te fototransformacije prstena uz prisutnost kisika (fotooksigenacije). Također je opisano formiranje oksazolskog prstena fotokemijskim putem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

oksazol, fotokemija, heterocikli, izomerizacija, fotooksigenacije