Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.028
Objavljen: Kem. Ind. 67 (1-2) (2018) 19–27
Referentni broj rada: KUI-28/2017
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mezoporozni katalizator PtSnO2/C s povećanom katalitičkom aktivnošću za elektrooksidaciju etanola

S. Y. Chen, L. Shi i L. Wang

Sažetak

U ovom radu prikazana je sinteza, karakterizacija i elektrokemijska ocjena mezoporoznog katalizatora PtSnO2/C (PtSnO2(M)/C), s nominalnim omjerom Pt : Sn od 3 : 1. Karakterizacije Brunauer-Emmett-Tellerovom metodom i transmisijskom elektronskom mikroskopijom pokazale su očitu mezoporoznu strukturu SnO2 u katalizatoru PtSnO2(M)/C. Analiza rendgenskom fotoelektronskom spektroskopijom pokazala je interakciju između Pt i mezoporoznog SnO2. U usporedbi s Pt/C i komercijalnim katalizatorima PtSnO2/C, katalizator PtSnO2(M)/C ima slabije aktivno mjesto, ali veću katalitičku aktivnost za reakciju elektrooksidacije etanola (EOR). Poboljšana aktivnost mogla bi se pripisati nanočesticama Pt pohranjenim na mezoporoznom SnO2, što bi moglo smanjiti količinu otrovnih međuprodukata proizvedenih tijekom elektrooksidacije etanola interakcijom između Pt i mezoporoznog SnO2.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

reakcija elektrooksidacije etanola, katalizator Pt-Sn, mezoporozni SnO2, pojačana katalitička aktivnost