Traženi broj
KUI 9 10 2017 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 66
Broj: 9-10
Godina:2017
Stranice: 457–590
Broj znanstvenih/stručnih radova: 8
Broj ostalih priloga: 32
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Proizvodnja jednostavnog mineralnog dušičnog gnojiva u obliku dvostruke soli amonijeva sulfonitrata
N. Zečević, M. Ljubičić, J. Bjelić, H. Lisac i S. Valkov
457–466
 
Emisija plinova tijekom kompostiranja čvrstog otpada
D. Kučić Grgić i F. Briški
467−474
 
Utjecaj okolišnih čimbenika stresa i recikliranja na lipidni sastav mitohondrija pivskog kvasca
G. Čanadi Jurešić, S. Popović, J. Škara, M. Glad i B. Blagović
475–480

Pregledni rad

 
Kinon-metidi (II. dio): Fotokemijsko generiranje i razvoj primjene u fotokemoterapiji
Đ. Škalamera, A. Husak i T. Šumanovac Ramljak
481−504
 
Primjena polimera u farmaceutskoj industriji
I. Šoljić Jerbić
505−518

Prethodno priopćenje

 
Učinkovitost uklanjanja onečišćenja i proizvodnja električne energije pri obradi procjednih voda mikrobnim gorivnim ćelijama s kemijskom katodom i aerobnom biokatodom
J. F. Hu, L. J. Xu, Q. Jing, M. Xie i D. W. Qing
519−524

Stručni rad

 
Djelovanje tenisica s abrazivno otpornim gumenim potplatima na vježbanje
B. Wang
525−530

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Stehiometrija sa smislom
N. Raos
531−535
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Dobrovoljni rad
537
N. Raos: Esej o slobodi
538
539–540

Osvježimo znanje

541–542

Industrijsko-gospodarski pregled

543–544

Tehnološke zabilješke

544–545

Zaštita okoliša

546–547

Izvještaji sa skupova

548–549
550–551

Društvene vijesti

552–560

Aktualnosti iz industrije

561–563

Osvrti

564–566
567
568–569
570–572

U spomen

573
574
N. Koprivanac, A. Lončarić Božić i H. Kušić: U spomen – Prof. dr. sc. Sanja Papić
575–576
576–577

Iz kalendara izdvajamo

578

Kalendar događanja

K1–K3

Pregled tehničke literature i dokumentacije

579–581

Mjerna i regulacijska tehnika

N. Bolf i L. Tomičak: Regulacijski ventili
582–585
586

Sigurnost i zaštita na radu

587–590

Oglasi