Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.030
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 481−504
Referentni broj rada: KUI-30/2016
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinon-metidi (II. dio): Fotokemijsko generiranje i razvoj primjene u fotokemoterapiji

Đ. Škalamera, A. Husak i T. Šumanovac Ramljak

Sažetak

Kinon-metidi (QM, naziv po IUPAC-u: kinometani) su reaktivni međuprodukti koji su povezani s biološkom aktivnosti brojnih prirodnih i sintetski dobivenih spojeva. Njihova aktivnost temelji se na inhibiciji enzima ili, češće, na alkilaciji/križnom povezivanju DNA. QM se mogu generirati termičkim metodama, ali veliku prednost imaju fotokemijske metode, jer pružaju mogućnost prostorne i vremenske kontrole nad njihovim stvaranjem. Za konačni cilj – primjenu u fotokemoterapiji od presudne je važnosti razvoj prekursora za generiranje QM-a. Ovim pregledom bit će dan uvid u fotokemijske metode generiranja QM-a i razvoj njihove primjene u fotokemoterapiji.

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kinon-metidi, reaktivni međuprodukti, biološka aktivnost, fotokemijsko generiranje kinon-metida, antiproliferativna aktivnost, agensi za alkilaciju DNA, križno povezivanje DNA, fotokemoterapija