Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2016.041
Objavljen: Kem. Ind. 66 (9-10) (2017) 457–466
Referentni broj rada: KUI-41/2016
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Proizvodnja jednostavnog mineralnog dušičnog gnojiva u obliku dvostruke soli amonijeva sulfonitrata

N. Zečević, M. Ljubičić, J. Bjelić, H. Lisac i S. Valkov

Sažetak

Upotreba jednostavnih mineralnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji koja omogućavaju dostupnost više oblika i vrsta hranjiva sve je veći zahtjev ispred proizvođača mineralnih gnojiva. S ciljem zadovoljavanja tog zahtjeva jedno od potencijalnih rješenja je upotreba jednostavnih mineralnih gnojiva u obliku dvostruke soli. Za razliku od jednostavnih soli, u kojima su prisutni samo jedan kation i anion, dvostruke soli omogućavaju dostupnost dviju vrsta kationa i aniona koji ih međusobno povezuju u stabilnu kristalnu strukturu. Dvostruka sol u obliku amonijeva sulfonitrata jednostavno je dušično mineralno gnojivo kojim se omogućava istodobna primjena dušika u nitratnom i amonijskom obliku uz prisutnost sumpora u sulfatnom obliku. Upotrebom dvostruke soli amonijeva sulfonitrata ujedno se izbjegava i potencijalna opasnost zloupotrebe amonijeva nitrata kao eksplozivnog sredstva, budući da kristalna struktura dvostruke soli i prisutnost amonijeva sulfata kao inertnog spoja u potpunosti stabilizira jednostavno dušično mineralno gnojivo. Kemijskom reakcijom Barrettove otopine (smjesa amonijeva nitrata i tekućeg amonijaka), tekućeg amonijaka i sumporne kiseline u cijevnom reaktoru uspjela se provesti sinteza dvostruke soli amonijeva sulfonitrata, čija je zasićena otopina poslužila u procesu granulacije jednostavnog dušičnog mineralnog gnojiva. Prenamjenom tehnološkog postupka i postrojenja za proizvodnju kompleksnih mineralnih gnojiva NPK uspjelo se proizvesti jednostavno dušično mineralno gnojivo u obliku dvostruke soli amonijeva sulfonitrata s 26 % dušika i 15 % sumpora s proizvodnim kapacitetom 20 tona po satu.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

amonijev sulfonitrat, cijevni reaktor, dvostruka sol, granulacija, jednostavno mineralno gnojivo